Inloggen starter

Uw starter ID:

Wacthwoord:

De ondernemersscan
Neem contact met mij op

Microfinanciering

Microfinanciering Netwerk                                                                            

 

Microfinanciering in Nederland is er voor mensen met goede ondernemersplannen, maar die hulp nodig hebben bij de uitwerking van hun plannen en/of bij een bank niet terecht kunnen. Met coaching en/of krediet krijgen zij de kans goede plannen waar te maken. Ondernemers kunnen terecht bij het Ondernemersstartpunt in Hardenberg voor een intake, advies en het aanvragen van krediet.  Wanneer u met uw eigen onderneming wilt starten, kan het Ondernemersstartpunt u begeleiden bij alle facetten van uw onderneming.

 

 De werkwijze van het Ondernemersstartpunt 

 §         Fase 1:

U neemt contact op met het Ondernemersstartpunt Hardenberg. Dit kunt u telefonisch of via de mail doen. Uiteraard bent u ook welkom om persoonlijk een afspraak te maken

 

§         Fase 2:

Tijdens de eerste afspraak wordt er een quickscan afgenomen. Deze quickscan gaat in op uw achtergrond,motivatie, ondernemersidee en de facetten welke al uitgezocht zijn, of nog moeten worden uitgezocht. Het is belangrijk om de haalbaarheid van het ondernemersidee in kaart te brengen. Als blijkt dat er voldoende potentie in het idee zit, zal er een ondernemingsplan geschreven worden. Tijdens het ondernemingsplan worden alle facetten van het zelfstandig ondernemerschap onderzocht en vinden er doorverwijzingen plaats naar partijen, zoals accountants, banken, verzekeringspartijen, marketing en eventuele andere partijen, waaraan behoefte is.

 

§         Fase 3:

Tijdens de begeleiding zal het ondernemingsplan de basis zijn. Deze zal in een aantal gesprekken vorm krijgen. Wanneer het ondernemingsplan is afgerond, komt vaak de financieringsvraag aan de orde. Het Ondernemersstartpunt heeft hiervoor verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Er wordt samengewerkt met lokale partijen, zoals banken, maar ook met Qredits en het Rbz. De laatste voert de regelingen uit met betrekking tot het besluit “bijzondere bijstandverlening zelfstandigen”, waar ook starters voor in aanmerking komen.

 

§         Fase 4:

Op het moment dat u een financiering toegewezen heeft gekregen, kunt u van start.. Tijdens de startfase zult u nog veel vragen tegenkomen, waar u zo geen antwoord op heeft. Ook hier staat u niet alleen. Het Ondernemersstartpunt staat voor u klaar om met u te klankborden over uw onderneming en uw vraagstukken.

 

Handige links voor de start van uw onderneming:

 

www.antwoordvoorbedrijven.nl

www.rijksoverheid.nl

www.kvk.nl

www.belastingdienst.nl

www.mkb.nl

www.zzp-nederland.nl

www.cbs.nl

www.hardenberg.nl 

www.ikwordzpper.nl